LV EN

Par mums

Iepazīstieties ar uzņēmuma darbības specifiku, kompetencēm, kontaktiem, kā arī iegūstiet atbildes uz jautājumiem par radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldības specifiku.

vairāk...

Darbības virzieni

Iegūstiet informāciju par elektronisko sakaru jautājumiem, kuri ir VAS “Elektroniskie sakari” pārziņā.

vairāk...

Starptautiskā sadarbība

VAS “Elektroniskie sakari” speciālisti pārstāv Latvijas intereses Starptautiskās Telesakaru savienības, Eiropas Komisijas struktūru un Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences darba grupās.

vairāk ...

Jautājumi un atbildes

Saņemiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

vairāk...

Radiotraucējumu pieteikšana

+371 67224870

Jaunumi

1. nedēļas atskaite - aktualitātes no pasaules Radiosakaru konferences
12.11.2015.

Mūžam kustīgajā un vēl joprojām rudenī ziedošajā Ženēvā, kuru ieskāvuši iespaidīgie Alpu un Juras kalni, no 2. novembra norisinās Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) rīkotā Pasaules Radiosakaru konference WRC-15. Pilsēta pie Ženēvas ezera, kura pie sevis izmitinājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas pārstāvniecību un vairākas tās specializētās aģentūras, laipni sagaidīja 3343 delegātus un 584 novērotājus uz Pasaules radiosakaru konferenci.
Lasīt vairāk...

Sākusies Pasaules Radiosakaru konference
3.11.2015.

Šonedēļ sācies sakaru nozarē būtiskākais pasākums, kas tiek rīkots Apvienoto Nāciju Organizācijas paspārnē - Pasaules Radiosakaru konference WRC-15, kurā globālā mērogā tiks spriests par elektronisko sakaru nozares tuvāko un tālāko nākotni.
Lasīt vairāk...

Latvija gatavojas 5G mobilajiem sakariem
28.10.2015.

Latvijā strauju popularitātes vilni turpina baudīt ceturtās paaudzes jeb 4G sakari, kuru ieviešana joprojām turpinās visā Latvijas teritorijā. Uzņēmumi un atbildīgās institūcijas gan Latvijā, gan pasaulē sākušas spert pirmos nopietnos soļus nākamās – piektās paaudzes jeb 5G attīstībā. VAS Elektroniskie sakari ir atbildīga par radiofrekvenču piešķiršanu un uzraudzību, un sākusi darbu pie frekvenču joslu apzināšanas 5G mobilo sakaru vajadzībām. Vienotu 5G tīklu Eiropā paredzēts ieviest līdz 2020. gadam.
Lasīt vairāk...

Jaunumu arhīvs