LV EN

Par mums

Iepazīstieties ar uzņēmuma darbības specifiku, kompetencēm, kontaktiem, kā arī iegūstiet atbildes uz jautājumiem par radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldības specifiku.

vairāk...

Darbības virzieni

Iegūstiet informāciju par elektronisko sakaru jautājumiem, kuri ir VAS “Elektroniskie sakari” pārziņā.

vairāk...

Komercpakalpojumi

Paziņotā institūcija Nr.2487. Iekārtu atbilstības novērtēšana un testēšanas apjoma noteikšana.

vairāk...

Starptautiskā sadarbība

VAS “Elektroniskie sakari” speciālisti pārstāv Latvijas intereses Starptautiskās Telesakaru savienības, Eiropas Komisijas struktūru un Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences darba grupās.

vairāk ...

Jautājumi un atbildes

Saņemiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

vairāk...

Paziņotā institūcija 2487

+371 67282863, +371 67333034, vases@vases.lv

Radiotraucējumu pieteikšana

+371 67224870

Jaunumi

Izmaiņas VAS „Elektroniskie sakari” klientu pieņemšanas laikā
22.05.2015. ir mainīts klientu pieņemšanas laiks: no 10:00 līdz 15:00.

Informē par radiomikrofonu lietošanu pasākumos
30.04.2015.

29.aprīlī Latvijas Pasākumu foruma (pasakumuforums.lv) ietvaros VAS "Elektroniskie sakari" pārstāvji informēja par frekvenču izmantošanu pasākumu norisē un izmaiņām normatīvajos aktos. Piedāvājam iepazīties ar prezentāciju par radiomikrofonu un citu PMSE ierīču lietošanu Latvijā.

Informatīvais seminārs "Radiofrekvenču spektra pārvaldība. Radioiekārtu un antenu ierīkošanas projektu izstrādāšana, izskatīšana un akceptēšana" š.g. 14. maijā Vidzemes augstskolā.
20.04.2015.

Informācija par semināru un pieteikšanās - šeit.

VAS "Elektroniskie sakari" Klientu dienā runā par panākto un plānoto darba procesu optimizācijā un efektivitātē
14.04.2015.

Š.g. 25. martā notika VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) Klientu diena, kuras ietvaros Klienti tika iepazīstināti ar panāktajiem un plānotajiem uzlabojumiem uzņēmuma efektīvākas darbības nodrošināšanā un resursu optimizācijā.
Lasīt vairāk...

Jaunumu arhīvs