LV EN

Par mums

Iepazīstieties ar uzņēmuma darbības specifiku, kompetencēm, kontaktiem, kā arī iegūstiet atbildes uz jautājumiem par radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldības specifiku.

vairāk...

Darbības virzieni

Iegūstiet informāciju par elektronisko sakaru jautājumiem, kuri ir VAS “Elektroniskie sakari” pārziņā.

vairāk...

Komercpakalpojumi

Paziņotā institūcija Nr.2487. Iekārtu atbilstības novērtēšana un testēšanas apjoma noteikšana.

vairāk...

Starptautiskā sadarbība

VAS “Elektroniskie sakari” speciālisti pārstāv Latvijas intereses Starptautiskās Telesakaru savienības, Eiropas Komisijas struktūru un Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences darba grupās.

vairāk ...

Jautājumi un atbildes

Saņemiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

vairāk...

Paziņotā institūcija 2487

+371 67282863, +371 67333034, vases@vases.lv

Radiotraucējumu pieteikšana

+371 67224870

Jaunumi

VAS "Elektroniskie sakari" Klientu dienā runā par panākto un plānoto darba procesu optimizācijā un efektivitātē
14.04.2015.

Š.g. 25. martā notika VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) Klientu diena, kuras ietvaros Klienti tika iepazīstināti ar panāktajiem un plānotajiem uzlabojumiem uzņēmuma efektīvākas darbības nodrošināšanā un resursu optimizācijā.
Lasīt vairāk...

Informatīvā sanāksme par vispārīgo situācijuradioiekārtu un antenu ierīkošanas projektu izstrādāšanas un akceptēšanas jomā
10.04.2015.

Ņemot vērā VAS „Elektroniskie sakari” Klientu izrādīto interesi, š.g. 2. aprīlī notika informatīvā sanāksme par vispārīgo situāciju, aktualitātēm un priekšlikumiem radioiekārtu un antenu ierīkošanas projektu izstrādāšanas un akceptēšanas jomā.
Lasīt vairāk...

Latvija noslēdz divpusējas vienošanās par frekvenču lietošanas nosacījumiem Baltkrievijas pierobežā
08.04.2015.

Š.g. 12. martā tika panākta vienošanās starp Latviju un Baltkrieviju par frekvenču spektra lietošanas nosacījumiem valstu pierobežā. Sarunu rezultātā panāktas vairākas vienošanās par nosacījumiem platjoslas mobilo sakaru izmantošanai Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionā.
Lasīt vairāk...

2015.gada 10. aprīlī informatīvais seminārs „IMT 3.5 GHz pārplānošana un perspektīvas”.
02.04.2015.

Lūdzam informēt par dalību seminārā līdz 2015.gada 8.aprīlim. Semināra norises vieta un programma apskatāma šeit.

Jaunumu arhīvs