LV EN

Par mums

Iepazīstieties ar uzņēmuma darbības specifiku, kompetencēm, kontaktiem, kā arī iegūstiet atbildes uz jautājumiem par radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldības specifiku.

vairāk...

Darbības virzieni

Iegūstiet informāciju par elektronisko sakaru jautājumiem, kuri ir VAS “Elektroniskie sakari” pārziņā.

vairāk...

Komercpakalpojumi

Paziņotā institūcija Nr.2487. Iekārtu atbilstības novērtēšana un testēšanas apjoma noteikšana.

vairāk...

Starptautiskā sadarbība

VAS “Elektroniskie sakari” speciālisti pārstāv Latvijas intereses Starptautiskās Telesakaru savienības, Eiropas Komisijas struktūru un Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences darba grupās.

vairāk ...

Jautājumi un atbildes

Saņemiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

vairāk...

Paziņotā institūcija 2487

+371 67282863, +371 67333034, vases@vases.lv

Radiotraucējumu pieteikšana

+371 67224870

VAS „Elektroniskie sakari” informē, ka Klientu pieņemšana no š.g. 10.jūnija notiek Eksporta ielā 5 (skatīt kartē), Rīgā, LV-1010, pirmajā stāvā pa labi.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar mums pa tālruni: 67332179, 67333034 vai e-pastā vases@vases.lv.

Būsiet laipni gaidīti!
Jūsu VAS „Elektroniskie sakari”
 

Jaunumi

Latvijas – Igaunijas sakaru administrāciju frekvenču koordinācijas sanāksme
20.02.2015.

2014. gada 18. – 19. decembrī VAS „Elektroniskie sakari” speciālisti piedalījās divpusējā Latvijas – Igaunijas sakaru administrāciju frekvenču koordinācijas sanāksmē. Latvijas delegāciju vadīja Māris Aleksandrovs. Tikšanās laikā tika apspriesti mobilā un televīzijas apraides dienestu starpvalstu frekvenču koordinācijas jautājumi.
Lasīt vairāk...

VAS ES aktuālā informācija Klientiem - izmaiņas programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (ieskaitot radiomikrofonus) paredzētajās frekvenču joslās.
13.02.2015.

2013. gada grozījumi Nacionālajā radiofrekvenču plānāparedz izmaiņas 790-862 MHz joslas (800 MHz josla) izmantošanā no 2015.gada 1. jūlija. Līdz šim 800 MHz joslā strādājušām TV apraides stacijām, programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (piemēram, radiomikrofoniem, auss monitoriem, skaņas radiolīnijām) tā būs pieejama lietošanai tikai līdz šī gada 30. jūnijam. Jau tagad notiek pakāpeniska TV apraides staciju darbības pārcelšana uz frekvencēm līdz 790 MHz, kas noslēgsies 2015.gada vidū. Radiomikrofonu un citu ar programmu veidošanu saistītu iekārtu lietošana visā 800 MHz joslā būs iespējama tikai līdz 2015.gada 30. jūnijam, jo no 1.jūlija joslas pamatlietotāji būs mobilo sakaru operatori, kuri, izmantojot modernas sakaru sistēmas, klientiem varēs piedāvāt ātru datu pārraidi. Radiomikrofoniem ir paredzēta 800 MHz joslas 823–832 MHz daļa.
Lasīt vairāk...

Frekvenču sargi par to, kas jāzina katram Latvijas radioiekārtu lietotājam!
02.02.2015.

1. bauslis - Radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts lietot pēc radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas VAS “Elektroniskie sakari” vai saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā!
2. bauslis - Atļauts uzstādīt un lietot tikai tādas sakaru iekārtas, kuras ir laistas apgrozībā un izplatītas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajā kārtībā un kuru parametri un lietojums atbilst atbildīgā par atbilstību norādītajiem parametriem un lietojumam vai piemērotajām tehniskajām specifikācijām!
3. bauslis - Radioiekārtas uzstāda un izmanto tā, lai neradītu kaitīgos radiotraucējumus!

VAS „Elektroniskie sakari” Klientu dienas tradīcija turpinās
04.12.2014.

VAS „Elektroniskie sakari” Klientu dienas pirmsākumi ir meklējami jau 2011.gada 6.septembrī. VARAM telpās notika pasākums Klientiem, kurā esošais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards iepazīstināja Klientus ar Radiofrekvenču spektra uzraudzības sistēmas attīstības stratēģiju turpmākajiem 5 gadiem. Šogad Klientu dienā klātesošie iepazinās ar trīs jaunām mērlaboratorijām, kuras tika iegādātas Radiofrekvenču spektra uzraudzības sistēmas attīstības stratēģijas ietvaros, tādējādi modernizējot VAS ES mērījumu tehnisko bāzi reģionos atbilstoši pašreizējam radiosakaru attīstības līmenim.
Lasīt vairāk...

Jaunumu arhīvs