LV EN

Par mums

Iepazīstieties ar uzņēmuma darbības specifiku, kompetencēm, kontaktiem, kā arī iegūstiet atbildes uz jautājumiem par radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldības specifiku.

vairāk...

Darbības virzieni

Iegūstiet informāciju par elektronisko sakaru jautājumiem, kuri ir VAS “Elektroniskie sakari” pārziņā.

vairāk...

Starptautiskā sadarbība

VAS “Elektroniskie sakari” speciālisti pārstāv Latvijas intereses Starptautiskās Telesakaru savienības, Eiropas Komisijas struktūru un Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences darba grupās.

vairāk ...

Jautājumi un atbildes

Saņemiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

vairāk...

Radiotraucējumu pieteikšana

+371 67224870

Jaunumi

15. pasaules radiosakaru konference
30.06.2015.

No 2015. gada 2. novembra līdz 27. novembrim Ženēvā norisināsies 15. Pasaules radiosakaru konference. Šajās konferencēs tiek apspriesta un formulēta nostāja turpmākai elektronisko sakaru attīstībai pasaulē. Pasaules valstis vienojas par radionoteikumu grozījumiem, kas ir jāievēro visā pasaulē.

Lasīt vairāk...

Paziņojums par aprēķināto 2014. gada pārskata gada korekciju
26.06.2015.

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumu Nr. 375 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 4. punktam ir apstiprināta 2014. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.
Lasīt vairāk...

Nākotnē daudzviet Latvijā operatori varēs ievērojami palielināt mobilā interneta ātrumu
12.06.2015.

Š.g. 10. aprīlī VAS „Elektroniskie sakari” (VAS ES) rīkoja semināru par platjoslas sakariem paredzētās 3,4-3,8 GHz frekvenču joslas pārplānošanas perspektīvām. Seminārā piedalījās VAS ES pārstāvji, kas tehniski nodrošina šīs joslas pārvaldību, komersanti, kuri jau lieto vai plānojuši uzsākt šīs joslas izmantošanu, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijas (SPRK) pārstāvji, kuri nodrošina šīs joslas lietošanas tiesību piešķiršanu un ar sakaru nozares pārvaldi saistīto atbildīgo ministriju pārstāvji. Lai nodrošinātu saskaņotu šī procesa virzību, katra no pusēm dalījās savā redzējumā par pārplānošanas iespējām. Komersanti iepazinās ar VAS ES un SPRK redzējumu, lai izvērtētu un sniegtu viedokli par savām interesēm atbilstošāko frekvenču joslas pārplānošanas virzību.
Lasīt vairāk...

Jaunumu arhīvs