LV EN

Par mums

Iepazīstieties ar uzņēmuma darbības specifiku, kompetencēm, kontaktiem, kā arī iegūstiet atbildes uz jautājumiem par radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldības specifiku.

vairāk...

Darbības virzieni

Iegūstiet informāciju par elektronisko sakaru jautājumiem, kuri ir VAS “Elektroniskie sakari” pārziņā.

vairāk...

Starptautiskā sadarbība

VAS “Elektroniskie sakari” speciālisti pārstāv Latvijas intereses Starptautiskās Telesakaru savienības, Eiropas Komisijas struktūru un Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences darba grupās.

vairāk ...

Jautājumi un atbildes

Saņemiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

vairāk...

Radiotraucējumu pieteikšana

+371 67224870

Jaunumi

Par apraides frekvenču spektra izmantošanas izmaiņām
13.07.2016.

13. jūlijā VAS ES organizēja semināru par apraides frekvenču spektra izmantošanas jautājumiem.

Lasīt vairāk...

Pieņemtas jaunas prasības radioiekārtu atbilstības novērtēšanai, piedāvāšanai tirgū, uzstādīšanai un lietošanai
22.06.2016.

VAS “Elektroniskie sakari” informē, ka 2016. gada 16. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 360 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi”.

Lasīt vairāk...

Paziņojums par aprēķināto 2015. gada pārskata gada korekciju
15.06.2016.

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumu Nr. 375 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 4. punktam ir apstiprināta 2015. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.

Lasīt vairāk...

Jaunumu arhīvs