Jūs atrodaties šeit

“Elektroniskie sakari” kvalitātes vadības sistēma atzīta par atbilstošu starptautiskiem standartiem.

15.06.2017

Informējam, ka valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” (VAS ES) kvalitātes pārvaldības sistēma ir auditēta un sertificēta kā ISO 9001:2015 standartiem atbilstoša.

Sertificētā darbības sfēra aptver radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldi elektronisko sakaru nozarē, elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru, bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu.

“Auditoru komandai bija patiess prieks par auditēto VAS ES darbinieku profesionalitāti un aizrautību, ar kādu tā tiek īstenota, un organizācijas kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitāti, ko apliecina vairāki konstatētie labās prakses piemēri,” sertifikācijas audita noslēgumā teica sertifikācijas institūcijas Bureau Veritas Latvia vadošais auditors Juris Keris.

Uzņēmumā jau vairākus gadus ir ieviesta un darbojas kvalitātes vadības sistēma, kas nodrošina precīzu atbildību un pienākumu sadalījumu uzņēmumā tā, lai katra darbinieka kompetences efektīvi tiktu izmantotas uzņēmuma un klientu mērķu īstenošanā.

“Lēmums auditēt un sertificēt pārvaldības sistēmu bija saistīts ar mūsu mērķi ar profesionālu auditoru acīm paskatīties objektīvi uz sevi no malas - kas darbojas efektīvi, kas uzlabojams vai pārveidojams”, skaidro VAS ES valdes priekšsēdētājs Jānis Bārda.

Sertifikāts kalpos kā sava veida garants klientiem, ka esošo pakalpojumu kvalitāte būs nemainīgi augsta un palīdzēs starptautisku partnerību veidošanā un jaunu pakalpojumu attīstīšanā.

Starptautiska kvalitātes standarta ISO 9001:2015 prasību pamatā ir uz risku apzināšanu balstīta domāšana (“plāno - dari - pārbaudi – rīkojies”) apvienojumā ar sakārtotiem iekšējiem procesiem visos organizācijas līmeņos. ISO 9001:2015 fokusējas uz darba rezultātiem.