Jūs atrodaties šeit

Ikgadējā klientu dienā runā par attīstības plāniem un starptautiskajām aktualitātēm + prezentācijas

01.12.2016

Trešdien, 2016.gada 30.novembrī norisinājās ikgadējā VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) klientu diena. Tās laikā VAS ES klienti – mobilo sakaru operatoru, nozares asociāciju pārstāvji, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vadība - tika iepazīstināti ar iepriekšējā gada laikā paveikto, kā arī plānotajiem pasākumiem turpmākai sakaru nozares attīstībai.

Tikšanās laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra:

“VAS ES ir divi būtiski uzdevumi – pirmkārt, nodrošināt Latvijā kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību. Otrkārt, bet ne mazāk būtiski, ir sekmēt iespējas samazināt elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju izmaksas, lai  nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem un komersantiem iespējas saņemt kvalitatīvus elektronisko sakaru pakalpojumus par iespējami zemākām izmaksām.”

Ņemot vērā, ka 2016. gada 21. septembrī tika iecelta jauna VAS ES Valde, tās jaunais Valdes priekšsēdētājs Jānis Bārda iepazīstināja klātesošos ar uzņēmuma stratēģiskajiem plāniem un klientu politiku, uzsverot, ka VAS ES turpinās aizsākto attīstības virzienu, stiprinot savu kā radiofrekvenču jomas eksperta tēlu, kā arī centrā izvirzot klientu vajadzības un to apmierinātību. 

Savukārt VAS ES Tehniskā departamenta direktors Māris Aleksandrovs informēja par aktualitātēm elektronisko sakaru jomā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Vietējā mērogā būtiskākie darbi saistīti ar radiofrekvenču uzraudzību, primāri koncentrējot resursus uz aktīvu rīcību sakaru traucējumu novēršanā. Tāpat radiofrekvenču jomā tiks turpināts jau uzsāktais darbs savstarpējā frekvenču koordinēšanā ar Latvijas kaimiņvalstīm. Starptautiskajā mērogā būtiskākais ir pārmaiņas Eiropas Savienībā sakaru nozarē organizatoriskā ziņā, kā arī virzība uz 5G mobilo internetu, kas sniegs jaunas iespējas un izaicinājumus.

Tikšanās noslēgumā elektronisko sakaru nozares pārstāvji atzina, ka augsti novērtē VAS ES paveikto kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamības veicināšanā un nodrošināšanā. Tāpat atzinīgi tika novērtēta VAS ES īstenotā uz klientu orientētā pieeja.


VAS ES ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pakļautībā esoša valsts akciju sabiedrība. Tās uzdevums ir nodrošināt ierobežoto resursu – radiofrekvenču spektra un numerācijas – drošu un kvalitatīvu pārvaldību, radot priekšnosacījumus elektronisko sakaru tirgus attīstībai atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm, kā arī sniegt augstas pievienotās vērtības komercpakalpojumus.

Foto: Matīss Skabs